نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

سایتوسار 100

آمپول سایتوسار 100 Cytosar ( سایتارابین Cytarabine ) در درمان انواع سرطان ها نظیر سرطان لوسمی حاد که نوعی سرطان خون می باشد، لوسمی میلوژنوس حاد، لوسمی میلوسیتیک مزمن، لنفوم حاد، لنفوم هوچکینی، لوسمی حاد میلوئیدی یا مغز استخوان مورد استفاده قرار می گیرد .

قیمت سایتوسار - سایتوزار خارجی ( آمریکایی / آلمانی / فرانسوی / هندی / ترکیه ای / هلندی و ... )

برای آگاهی از قیمت داروی سایتوسار و موجودی با شماره های تهران دراگ در تماس باشید

نام تجاری دارو : سایتوسار Cytosar

نام ژنتیکی دارو : سایتارابین Cytarabine

شکل دارو : ویال 

دوز سایتوزار : 1000 میلی گرم - 500 میلیگرم - 100 میلیگرم

شرکت سازنده سایتوزار  : فایزر Pfizer آلمان و ...

سایتوسار 500

آمپول سایتوسار 1000 500 100 Cytosar ( سایتارابین Cytarabine ) در درمان انواع سرطان ها نظیر سرطان لوسمی حاد که نوعی سرطان خون می باشد، لوسمی میلوژنوس حاد، لوسمی میلوسیتیک مزمن، لنفوم حاد، لنفوم هوچکینی، لوسمی حاد میلوئیدی یا مغز استخوان مورد استفاده قرار می گیرد .

قیمت سایتوسار - سایتوزار خارجی ( آمریکایی / آلمانی / فرانسوی / هندی / ترکیه ای / هلندی و ... )

برای آگاهی از قیمت داروی سایتوسار و موجودی با شماره های تهران دراگ در تماس باشید

نام تجاری دارو : سایتوسار Cytosar

نام ژنتیکی دارو : سایتارابین Cytarabine

شکل دارو : ویال 

دوز سایتوزار : 1000 میلی گرم - 500 میلیگرم - 100 میلیگرم

شرکت سازنده سایتوزار  : فایزر Pfizer آلمان و ...

سایتوسار 1000 500 100 Cytosar

آمپول سایتوسار 1000 500 100 Cytosar در درمان انواع سرطان ها نظیر سرطان لوسمی حاد که نوعی سرطان خون می باشد، لوسمی میلوژنوس حاد، لوسمی میلوسیتیک مزمن، لنفوم حاد، لنفوم هوچکینی، لوسمی حاد میلوئیدی یا مغز استخوان مورد استفاده قرار می گیرد .

قیمت سایتوسار - سایتوزار خارجی ( آمریکایی / آلمانی / فرانسوی / هندی / ترکیه ای / هلندی و ... )

برای آگاهی از قیمت داروی سایتوسار و موجودی با شماره های تهران دراگ در تماس باشید

نام تجاری دارو : سایتوسار Cytosar

نام ژنتیکی دارو : سایتارابین Cytarabine

شکل دارو : ویال 

دوز سایتوزار : 1000 میلی گرم - 500 میلیگرم - 100 میلیگرم

شرکت سازنده سایتوزار  : فایزر Pfizer آلمان و ...