نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

پاکلی تاکسل 30 paclitaxel

داروی پاکلی تاکسل 30 paclitaxel برای درمان برخی سرطان ها نظیر سرطان سینه، ریه، معده، گردن، سر و پروستات کاربرد دارد .

قیمت پاکلی تاکسل خارجی ( آلمانی / آمریکایی )

برای آگاهی از قیمت داروی پکلی تاکسل و موجودی با شماره های تهران دراگ در تماس باشید

نام تجاری و ژنتیکی دارو : کلی تاکسل paclitaxel

شکل دارو : ویال 

دوز : 30 میلی گرم

شرکت سازنده پکلی تاکسل : سلژن Celgen - آمریکا

پاکلی تاکسل 150 paclitaxel

داروی پاکلی تاکسل 150 paclitaxel برای درمان برخی سرطان ها نظیر سرطان سینه، ریه، معده، گردن، سر و پروستات کاربرد دارد .

قیمت پاکلی تاکسل خارجی ( آلمانی / آمریکایی )

برای آگاهی از قیمت داروی پکلی تاکسل و موجودی با شماره های تهران دراگ در تماس باشید

نام تجاری و ژنتیکی دارو : کلی تاکسل paclitaxel

شکل دارو : ویال 

دوز : 150 میلی گرم

شرکت سازنده پکلی تاکسل : سلژن Celgen - آمریکا

پاکلی تاکسل 100 paclitaxel

داروی پاکلی تاکسل 300 paclitaxel برای درمان برخی سرطان ها نظیر سرطان سینه، ریه، معده، گردن، سر و پروستات کاربرد دارد .

قیمت پاکلی تاکسل خارجی ( آلمانی / آمریکایی )

برای آگاهی از قیمت داروی پکلی تاکسل و موجودی با شماره های تهران دراگ در تماس باشید

نام تجاری و ژنتیکی دارو : کلی تاکسل paclitaxel

شکل دارو : ویال 

دوز : 300 میلی گرم - 150 - 100 - 30

شرکت سازنده پکلی تاکسل : سلژن Celgen - آمریکا

پاکلی تاکسل 300 150 100 30 paclitaxel

آمپول پاکلی تاکسل 300 - 150 - 100 - 30 paclitaxel برای درمان برخی سرطان ها نظیر سرطان سینه، ریه، معده، گردن، سر و پروستات کاربرد دارد .

قیمت پاکلی تاکسل خارجی ( آلمانی / آمریکایی )

برای آگاهی از قیمت داروی پکلی تاکسل و موجودی با شماره های تهران دراگ در تماس باشید

نام تجاری و ژنتیکی دارو : پکلی تاکسل paclitaxel

شکل دارو : ویال 

دوز : 300 میلی گرم - 150 - 100 - 30

شرکت سازنده پکلی تاکسل : سلژن Celgen - آمریکا

راهنما و نحوه استفاده از آمپول پکلی تاکسل (زبان انگلیسی PDF)